Menu
Nyheter

Information om Norovirus

Magnihill 30 juli 2008

Det har tidigare påträffats Norovirus i vissa hallon, vilket leder till att människor har blivit sjuka av att äta dem och detta har visat sig vara Norovirus. Efterfrågan på hallon är större än vad vi i Sverige kan odla därför importerar vi hallon. Odlingarna är väl kontrollerade och vi gör stickprov hos vår leverantör för att säkerhetsställa kvalitén på hallonen.

Vad är Norovirus?

Även kallat vinterkräksjuka, norwalkinfektion, akut smittsam icke bakteriell gastroenterit, winter vomiting disease.
Symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel och feber. Sjukdomen är självläkande inom några dygn, men vätskebehandling kan ibland behöva ges. Återinsjuknanden är ganska vanliga.

För att undvika Norovirus

Om man är osäker på om livsmedel innehåller Norovirus rekommenderar man att koka bären innan förtäring, speciellt till gamla och barn som är mer känsliga och utsatta.

Hur smittar Norovirus?

Norovirus finns i hela värden, förekommer ofta i utbrott och kan drabba alla åldersgrupper. Virus utsöndras i mycket stora mängder främst i avföringen och det kan spridas på olika sätt:

  • via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer (även kräkningar kan smitta)
  • via dricksvatten, via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten
  • via livsmedel som hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk. Livsmedlet utgör i detta fall en transportör av smittämnet.

Viruset har vid utbrott visat sig vara synnerligen smittsamt. Smittade personer kan vanligen sprida smitta upp till två dygn, ibland längre, efter symtomfrihet. Långtidsbärare av norovirus är känt.

Inkubationstiden är 12–48 timmar.

Flera livsmedelsburna utbrott rapporteras årligen. Djupfrysta importerade hallon, sallad, ostron och livsmedel som förorenats av en sjuk person är vanliga orsaker till utbrotten.

Livsmedel som kan innehålla Norovirus:

  • Skaldjur
  • Sallad
  • Bär
  • Delikatess mat
  • Bageriprodukter

Källa: Livsmedelsverket – https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/bakterier-virus-parasiter-och-mogelsvampar1/virus/norovirus-calicivirus