Menu
Nyheter

Information om dvärgbandmask

Magnihill 25 februari 2011

Den senaste tiden (25/2 2011) har det rapporterats en hel del i media angående förekomsten av dvärgbandmask i Sverige och världen i övrigt. Vi på Magnihill vill ge följande information till våra kunder.

Magnihill väljer bär från de områden där bären växer bäst och från de områden som har en hög kvalitet. Våra blåbär och lingon är vildväxande och plockas i de Norrländska skogarna medan vi importerar hallon, björnbär och jordgubbar från Serbien och Polen.

Vi gör också en riskanalys tillsammans med de som är ansvariga i de länder där bären växer och i detta fall så har våra leverantörer i Serbien och Polen undersökt risken för dvärgbandmask innan plockning. De har kommit fram till att det inte har funnits någon noterad avföring från djur med dvärgbandmask i de områden där bären växer och att risken för smitta är mycket liten.

Magnihills utländska bär sorteras i flera steg för att säkra kvalitén ytterligare. Vi har skrivit på våra förpackningar av hallon att dessa bör värmas upp innan förtäring. Detta för att undvika Norovirus (för mer information om Norovirus, klicka här) som kan förekomma i hallon.

Det är viktigt att hantera frysta bär på samma sätt som färska, våra bär sköljs inte (förutom jordgubbar) utan rensas för att direkt frysas in. Är man osäker kan man alltid skölja av bären innan man äter eller så kan man koka upp bären och därmed är all tänkbar risk borta.

Det finns två typer av dvärgbandmaskar:

1) Hundens dvärgbandmask, på latin Echinococcus granulosus, som förekommer sporadiskt cirka var 10:e år i norra Sverige. Hundens dvärgbandmask har idisslare som mellanvärd och var vanligare förr, då man utfodrade hundar med rått slaktavfall efter ren. Den är vanligare där det finns mycket varg och rådjur eller älg som då utgör värd respektive mellanvärd. Den kan smitta människan, men är relativt lättbehandlad.

2) Rävens dvärgbandmask, Echinococcus multilocularis, som först nu har påträffats hos djur i Sverige. Parasiten är svårbehandlad hos människa. I Europa dör ett antal människor varje år pga att de smittats av rävens dvärgbandmask och fått behandling för sent. Rävens dvärgbandmask finns i större delar av Europa. Flest smittade rävar och hundar finns i alptrakterna i Centraleuropa.

I de skandinaviska länderna hittar man parasiten endast på ett fåtal ställen i Danmark, samt på norska Svalbard.

Vi vill gärna ge kundgarantier, men tyvärr så kan ingen vara 100 % säkra eftersom det är bär som växer i skogen men vi gör alla de åtgärder och säkrar så långt det går att göra.

Läs mer om dvärgbandmask:

Information om dvärgbandmask från Livsmedelsverket.

Information om dvärgbandmask från Jordbruksverket.
Vanliga frågor om dvärgbandmask från Jordbruksverket.