Menu
Nyheter

Släng inte maten

De senaste åren har det varit debatt kring hur mycket mat hushållen slänger. Denna debatt har enligt en undersökning Konsumentföreningen i Stockholm gjort påverkat konsumenterna i positiv riktning.

I en enkät konsumentföreningen gjorde i slutet av 2010 med ca 1000 personer uppgav 94 % att de har uppmärksammat debatten. Motsvarande procent året innan var 81 %. 14 % svarade att de slänger mindre mat än tidigare. Siffran för 2009 var 10 %.

Den främsta anledningen till att man slänger mindre mat är den egna ekonomin. Därefter kommer miljön.

Konsumentföreningen fortsätter arbetet för att minska matavfallet. Detta görs bl.a. genom sajten släng inte maten och en filmkampanj för sociala medier, som lanserades i januari. Kampanjen ska även riktas mot skolor.

Källa: Livsmedel i fokus nr 1 2011