Menu
Nyheter

Anticancer-diet

Epigenetisk diet är en ny metod som utvecklats för att undvika cancer. Medan normal genetik studerar det genetiska arvets betydelse undersöker man med epigenetik hur olika ämnen i exempelvis livsmedel påverkar vilka gener som aktiveras respektive kopplas bort.
Traditionellt anses att cancer orsakas av skadade gener eller mutationer i DNA. Numera är det emellertid klarlagt att också andra faktorer, som vad vi äter, stress och miljögifter, har förmåga att ändra genernas aktivitet i friska oskadade celler och därför påverka risken för cancer.

Forskare från University of Alabama i Birmingham har studerat hur vissa ämnen i livsmedel kan aktivera gener som bromsar tumörens tillväxt och tysta gener som påverkar cancerns utveckling. Det är särskilt i gröna livsmedel som broccoli och andra kålsorter som det finns mycket aktiva anti-cancer ämnen såsom isotiocyanater, särskilt sulforafan. Vitlök innehåller också svavelhaltiga ämnen.
Men även ämnen i grönt te, sojabönor och röda druvor innehåller ämnen som kan ha hämmande effekt.

Källa: Svenska Livsmedel nr 3/2011