Menu
Nyheter

Ärtor medicin mot växthuseffekten.


Ärtor och bönor kan minska utsläppen av växthusgaser. Orsaken är bland annat att baljväxtgrödor inte kräver kvävegödsling och att förbrukningen av fossila bränslen därför blir 35-60 procent lägre än till många andra grödor, visar en internationell studie ledd från Sveriges lantbruksuniversitet.

Baljväxter (exempel på baljväxter är sockerärtor, brytbönor, kikärtor, sojabönor och olika sorters linser) bidrar också till binda kol i marken och är användbara till biomassa för produktion av biodiesel och bioetanol.

Källa: Dagens Industri