Vilda blåbär

I höstas samlades 16 ledande forskare från Europa, Kanada och USA i Maine, USA för att diskutera de effekter som ämnen i vilda blåbär har för ögon coh hjärnhälsa, cancerprevention, diabetes samt åldrande och hjärt-kärlsjukdomar (CHD).

Kliniska studier vid University of Cincinnati har visat att juice från vilda blåbär har gett en bättre kognitiv funktion hos äldre personer som riskerar minskad kognitiv färdighet samt Alzheimer. Andra forskare studerar effekten av blåbär på blodkärl och blodtryck hos patienter med risk för CHD.

Det är känt sedan länge att vilda blåbär är rikare på anitoxidanter än de flesta andra frukter och odlade blåbär.

Magnihill har i dagsläget enbart vilda blåbär i alla sina förpackningar. Till konsument, industri och storhushåll.

Källa: Svenska Livsmedel 6/2011