Menu
Nyheter

Fortsatt ökning för ekomat

I senaste numret av tidningen Livsmedel i fokus rapporteras omkring ökningen av försäljningen av ekologisk mat. Under 2012 ökade försäljningen för sjätte året i rad. Kravs årliga marknadsrapport visar på försäljning som uppgick till 9,5 miljarder kronor.

Det ger en uppskattad ökning på tre procent av ekologisk och KRAV-märkt mat under 2012. Volymökningen beräknas dock till mellan fem och tolv procent. Ekologisk och KRAV-märkt mat stod under förra året för cirka fyra procent av livsmedelsförsäljningen.

Cirka 620 KRAV-certifierade produkter lanserades under 2012, vilket var en halvering jämfört med 2011.

Något som vi på Magnihill ser som mycket positivt är att drygt 100 lantbrukare under 2012 har ställt om till KRAV. Den KRAV-märkta åkermarken har totalt ökat med cirka sex procent jämfört med 2011.

Källa: Livsmedel i fokus, nr 3 2013

ekoprodukter