Menu
Nyheter

Magnihills djupfrysta bär

Med anledning av den senaste dagens debatt omkring smittorisken av Hepatit A vid förtäring av djupfrysta bär vill vi informera våra kunder om följande. Vi följer debatten mycket noga och har kontakt med SLV.

Det finns inget Magnihill kan göra mer än att rekommendera våra kunder att följa SLV´s rekommendationer.

Vi har sammanställt hur Magnihill arbetar med att upprätthålla produktsäkerhet:

– Vi har i vår allmänna faroanalys bland annat identifierat hepatit A som möjlig fara för bär och frukter och åtgärder vidtas därmed i enlighet med vårt kvalitetssystem. Vi är certifierade enligt BRC standard vilket är livsmedelsbranschens kvalitetssystem för att producera säkra livsmedel.

– Våra krav till våra leverantörer av bär är att alla bär som tvättas före infrysning ska tvättas i vatten av dricksvattenkvalitet eller att leverantören kan uppvisa ett BRC certifikat, där vi vet att det ställs krav på att alla medier som är i kontakt med produkten övervakas.

– För bär som inte tvättas innan infrysning, till exempel hallon, finns noga utformade rutiner för plockare och packpersonal både vad gäller personlig hygien och rutiner för att undvika kontaminering av tråg etc. Vi har också ställt krav på att odlingar inte får förekomma i områden där det finns risk för översvämning av antingen floder eller ihållande regnväder.

– Den egna processen vid packning övervakas enligt BRC standard och vi har också rutin för att personal som är sjuk har anmälningsplikt till ledningen som bedömer om personal kan bära på smitta som kan påverka livsmedelssäkerheten.

Gå gärna in på Livsmedelsverkets hemsida för mer information omkring utvecklingen i ärendet.

Vänligen kontakta VD Wiveca Almgren på telefon 042-40 00 230 vid frågor.