Menu
Konsument / Nyheter / Storhushåll & Industri

Varför djupfryst?

frystahallon

Fördelarna med djupfryst: Djupfryst är färskare än färskt. Vitaminer, näringsämnen och bakteriologin förändras inte i frysen. Vi skördar när råvaran är som bäst (skördar inte omogna råvaror). Kräver inte konserveringsmedel. Tillgång till produkter hela året även utanför säsong. Lång hållbarhet i frysen. Inget svinn. Transporterar inte skal och annat som blir till svinn.

Djupfrysning är den mest skonsamma metoden för att förlänga hållbarheten hos livsmedel. Smak, lukt, konsistens och, inte minst, näringsvärde bevaras på ett överlägset sätt genom att råvaran fryses in i det ögonblick när den är som bäst.
Färskheten och kvaliteten hos en råvara avtar med tiden på grund av naturliga nedbrytningsprocesser. För icke-frysta produkter innebär det att kvaliteten försämras snabbt, ibland på bara några dagar.

Djupfrysning är ett effektivt sätt att bromsa denna nedbrytning. Vid infrysningen låses kvaliteten in och ”tiden stannar”. Du kan efter många månader plocka fram en produkt ur frysen och den håller samma höga kvalitet som i det ögonblick den frystes in.