Menu
Konsument / Media / Nyheter / Storhushåll & Industri

Svenska konsumenter köper mest ekologiskt i världen!

Ekologiska Svenska Ärter från Magnihill

Ekologiska Svenska Ärter från Magnihill – ni hittar våra produkter hos bland annat Mathem.se & mat.se

 

Försäljningen av ekologiska livsmedel i svensk detaljhandel ökade med 23 procent under första halvåret. Det är mer än prognos. Sverige går upp jämsides med Danmark i ekoandel och svenska konsumenter handlar just nu mest ekologisk mat i världen, tillsammans med danskarna. En omfattande produktionsökning av svenskt ekojordbruk har givit ekomarknaden möjlighet att växa. Samtidigt kunde ökningen varit ännu större, om det funnits mer ekoprodukter att sälja.

Ekoweb* har för tredje året i rad sammanställt försäljningen av KRAV och EU-ekologiska livsmedel i en halvårsrapport, som ett komplement till den helårsrapport som släpps i januari, sedan åtta år tillbaka. Halvårsrapporten 2016 omfattar försäljning till och med 31 juni, i detaljhandeln, inklusive Systembolaget (restaurang/foodservice och offentlig sektor är ej inräknade).

Sammanställningen visar att försäljningen ökar i snabbare takt än prognosen, som för helåret ligger på 20 procent (Ekoweb i januari 2016). Försäljningsökningen ligger hittills på 23 procent under 2016. Fortsätter ekoförsäljningen i samma takt resterande del av året så ligger värdet på 21,7 miljarder i detaljhandeln vid årets slut.
– Trenden är tydlig, svenska konsumenter fortsätter att i allt högre grad välja ekologiska livsmedel.  Anledningen till de stora försäljningsökningarna, de senaste åren och även i år, är en accelererande hälsotrend och medvetenhet hos konsumenten i kombination med ökad marknadsföring och ökad tillgänglighet. Många nya produkter har kommit in på hyllorna och det möjliggör köp för konsumenten, säger Cecilia Ryegård, Ekoweb.

Av kedjorna så ökar Bergendahls mest, 38 procent, därefter Axfood, + 33 procent. ICA, som är ekomarknadens största aktör ökar med 15 procent, en ökning som får ses som en taktinbromsning i skenet av en i det närmaste galopperande utveckling under samma period i fjol.
– Flera av butikskedjorna uppger också att de skulle kunnat sälja mer ekologiskt om bara produkterna funnits tillgängliga, säger Cecilia Ryegård.

Den svenska ekoproduktionen på landets gårdar har inom flera produktionsgrenar sett stora ökningar. En utveckling som påbörjades under 2015 och som fortsatt under 2016.
– En av förutsättningarna för handelns ökade ekoförsäljning är den produktionsökning inom svenskt lantbruk, som just nu pågår och som inleddes under 2015. Nya gårdar har tillkommit och ekoarealen ökar. Denna ökning har marknaden svalt och det är fortfarande brist inom flera segment, till exempel inom nötkött, griskött och kyckling, säger Cecilia Ryegård.

Inom kategorier som till exempel kyckling och bröd har tillgången på marknaden sett en drastisk ökning under perioden, men andelen är fortfarande under 1 procent och potentialen inom flera kategorier bedöms som fortsatt stor. Försäljningen av ekologisk öl på Systembolaget är också en av raketerna, +110 procent (volym).

Den ekologiska andelen ligger nu på 9 procent i den svenska detaljhandeln. Det betyder att Sverige vid halvåret ligger på delad förstaplats tillsammans med Danmark, beräknat på de rapporter och prognoser som finns tillgängliga därifrån. Sverige och Danmark blir de två länder i världen som därmed tillsamman spränger taket för en ekoandel över 9 procent. De svenska, och de danska, konsumenterna är de konsumenter i världen som just nu spenderar mest pengar på ekologiska livsmedel.

*Ekoweb är sedan 18 år tillbaka en politiskt oberoende marknadsrapportör, expert på analyser och statistik från svensk och internationell ekomarknad.

Källa: Ekoweb