Menu
Nyheter

Installation av pelletspanna


Nu installerar vi pelletspannan och med det tar vi bort fossila bränslen. Tidigare i år installerade vi solceller, även det en del av vår stora miljösatsning.

Vi har haft planer på en biogasanläggning, som skulle använda restavfall från produktionen som bränsle. De ursprungliga planerna väckte tyvärr proteser från kringboende och därför modifierades förslaget till att omfatta en mindre anläggning, med en annan placering inom området.

Men detaljplanen drog ut på tiden, vilket fick oss att investera i en pelletspanna istället. Nu har planen vunnit laga kraft, men det förändrar inte vårt beslut.
Biogasanläggningen är pausad.

Läs mer om vår stora miljösatsning i artikeln här: https://www.8till5.se/2016-12-08/gronsaksforetagets-miljosatsning-gar-att-rakna-hem