Menu
Konsument / Nyheter / Storhushåll & Industri

Magnihill byter från BRC till FSSC 22 000

Under 2019 har Magnihill genomfört ett stort arbete med att anpassa sitt verksamhetssystem i enlighet med kraven i Food Safety System Certification (FSSC) 22 000.
Från och med 2019-11-27 är Magnihill certifierade i enlighet med Food Safety System Certification (FSSC) 22 000.
När BRC-certifikatet löper ut 2019-12-22 kommer det inte att förnyas.

Ni kan ladda ned våra senaste certifikat för Food Safety System Certification (FSSC) 22 000 och KRAV/EU-ekologisk produktion, import och
införsel, under https://magnihill.se/miljo/

Har ni några frågor rörande våra certifieringar?

Vänligen kontakta vår kvalitetschef Frida Stenarson på frida@magnihill.se