Menu
Nyheter

Viktig information med anledning av Coronaviruset (covid-19)

Med anledning av det pågående utbrottet av coronavirus (covid-19) i flera delar av världen har Magnihills ledning beslutat om ett antal försiktighetsåtgärder som gäller för alla medarbetare med omedelbar verkan.

Bakgrunden till försiktighetsåtgärderna är den snabba smittspridningen som skett globalt och framförallt inom Europa den senaste veckan. Syftet med åtgärderna är att skydda våra medarbetare, deras familjer, kunder och andra samtidigt som vi vill bidra till att sänka hastigheten för coronavirusets framfart i Sverige och Danmark.

Magnihill arbetar också löpande med våra riskanalyser och vidtar åtgärder för att minimera konsekvenser för våra kunder och medarbetare.

Försiktighetsåtgärderna gäller tillsvidare.

Information till våra kunder

  • Vår målsättning är att vi ska hålla vår produktion, packanläggning, utlastning samt lager igång utan avbrott.
  • Om medarbetare som normalt ingår i vår produktion blir sjuk ersätter vi denne med annan frisk medarbetare från någon annan avdelning. Vi använder oss också av bemanningsföretag i så stor utsträckning som det är möjligt för att hålla företaget igång.
  • Om personal blir sjuk trots våra åtgärder, gör vi en utredning som innebär att vi försöker lokalisera smittkällan. Utifrån utredningen gör vi en handlingsplan för att undvika vidare smitta.
  • Lokaler som har utsatts för smitta kommer saneras.
  • Inträffar avvikelse eller tillbud hos kund/extern arbetsplats där vår personal arbetar, så kommer vi göra en riskbedömning och handlingsplan för att kunna arbeta vidare för allas säkerhet, både internt och externt.
  • Om Coronapandemin drabbar vårt företag på ett sätt som vi inte kunnat förebygga eller förutse, kommer vi prioritera vår produktion och packanläggning då livsmedel är högt prioriterat i en krissituation.
  • Vi följer utvecklingen av smittspridningen och uppdaterar våra åtgärder kontinuerligt och ser till att åtgärderna blir kända av samtliga medarbetare i koncernen.

Har du frågor kring coronaviruset eller vill veta mer finner du information på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se

Mörarp den 19 mars 2020

Wiveca P. Almgren
VD, Magnihill AB