Menu
Konsument / Magnihill / Storhushåll & Industri

Hallonodlingar i Serbien

Efterfrågan på hallon, björnbär och jordgubbar är större än vad vi kan odla i Sverige därför importerar vi björnbär, hallon och jordgubbar från Serbien och Polen. Magnihill väljer bär från de områden där bären växer bäst och från de områden som har en hög kvalitet. 

Frysta hallon – Magnihill har både KRAV-odlade samt konventionellt odlade hallon.

Vi har långvariga samarbeten med våra leverantörer, odlingarna är väl kontrollerade och vi gör stickprov hos våra leverantörer för att säkerhetsställa kvalitén på bären.

Magnihills bär plockas för hand, kontrolleras, rensas och sorteras för att sedan direkt frysas in. 

Färska råvaror är känsliga och kan lätt skadas vid långa transporter. Våra bär får mogna klart på plantan och skördas när de är som bäst för att sedan direkt frysas in. Därmed bevarar vi allt det goda och nyttiga hela vägen hem till dig. 

Magnihills hallon är GLOBALG.A.P Certifierade och de ekologiska hallonen är KRAV-certifierade.

GLOBALG.A.P innebär:

Cultivating the Future of the PlanetGLOBALG.A.P. is the internationally recognized standard for farm production. Our core product is the result of years of intensive research and collaboration with industry experts, producers and retailers around the globe. Our goal is safe and sustainable agricultural production to benefit farmers, retailers and consumers throughout the world.

GLOBALG.A.P. Certification covers:

• Food safety and traceability
• Environment (including biodiversity)
• Workershealth, safety and welfare
• Animal welfare
• Includes Integrated Crop Management (ICM),
• Integrated Pest Control (IPC),
• Quality Management System (QMS),
• Hazard Analysis
• Critical Control Points (HACCP) Our standard demands, among other things, greater efficiency in production. It improves business performance and reduces waste of vital resources. It also requires a general approach to farming that builds in best practicesfor generationsto come.