Menu
Konsument / Magnihill / Nyheter / Storhushåll & Industri

Från Sverige artikel om Magnihill

Från Sverige-märkningen har gjort en artikel om Magnihill, där intervjuas Wiveca Almgren, VD & ägare på Magnihill. Hon berättar bland annat om hur viktigt den svenska produktionen är och hur viktigt det är att odlarna känner framtidstro. 

Hur ser ni på framtiden?

– Magnihill värnar om den svenska produktionen och vårt mål är att öka antalet svenska artiklar så att vi kan få fler närodlade produkter på tallriken. Nu gäller det för oss att förmedla hur viktigt denna resa är så att våra odlare känner framtidstro och vågar satsa på det svenska jordbruket. Lika viktigt är det att förmedla till konsumenter och storkök att vi ska ställa krav hos grossisterna, att grossisterna måste erbjuda svenska produkter och att vi är villiga att betala vad det kostar. Vad ska vi äta i framtiden? Det svaret har vi på Magnihill!

Läs hela intervjun med Wiveca Almgren här: https://fransverige.se/aktuellt/magnhills-frysta-produkter-fran-vaxtriket/