Menu
Magnihill / Nyheter

Biologiska mångfaldens dag

Idag är det biologiska mångfaldens dag! 🌸🐝🌿 Inga bin. Ingen mat.

🥕 1/3 av allt som vi äter idag måste pollineras av bin, humlor och andra insekter. Därför behöver vi producera mat på ett sätt som inte hotar den biologiska mångfalden och utrotar pollinatörerna.
🐝 KRAV-märkt mat är ekologiskt producerad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Det finns i genomsnitt 50 procent fler arter av växter och pollinerare på ekologiska gårdar.
🌸 KRAVs  arbete för biologisk mångfald pågår kontinuerligt och långsiktigt, och utgår från KRAVs regler för ekologisk och hållbar matproduktion. Arbetet främjar artrikedomen totalt i marker, vattendrag och i luften. En matproduktion utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel skapar blomrika miljöer i odlingslandskapet vilket kan rädda bin och andra pollinatörer.
🌱 Magnihill har varit KRAV-certifierade sedan 1994 och har ett brett sortiment av KRAV-märkta grönsaker, frukt och bär! Läs mer om fördelarna med EKO på www.magnihill.se/eko