Menu
Magnihill / Nyheter

Vår solcellspark är i full gång

Vi har investerat i en solcellspark med ca 2000 st solcellspaneler som nu är i full gång. Både privatpersoner och företag har påverkats av de stigande elpriserna och den höga bristen på el. I fabriken fryser vi in 5 700 ton och hanterar totalt 14 000 ton grönsaker, frukt och bär varje år. Vi bestämde oss redan hösten 2021, innan chockhöjningarna, att bygga ut våra solceller och investera i en solcellspark.

Vi vill ta vårt ansvar och säkra vår elförsörjning i ett redan högt belastat elområde 4. De höga elpriserna och varningarna för att elen kan stängas av i Skåne i vinter om det blir effektbrist innebär att produktionen kommer att stanna av och vi kommer eventuellt att få stänga ner delar av fabriken. Det skulle vara katastrofalt för företaget och den svenska livsmedelsförsörjningen om effektbristen uppstår i vinter.

– Om elpriserna fortsatt är höga nästa år kanske det är den här elen, alltså 40 procent som vi har säkrat till ett fastpris, och solcellerna som vi kan använda. Ingen kommer att köpa våra produkter om vi tar ut kostnaden för det höga elpriset på våra produkter. Vi får räkna ut var brytpunkten är för när vi måste stänga ner produktionen. På vägen dit får vi vara kreativa och stänga av kompressorer vissa timmar till exempel, säger Wiveca Almgren i en intervju till tidningen ATL.

Wiveca Almgren, VD & ägare Magnihill AB

Just nu ses alla kreativa möjligheter över för att få ner elkostnaderna. Vi kan t.ex. starta upp senare på dagen eller när elpriset är lägre och vi kan även flytta produktionen från måndagarna till lördagarna. Det kommer att krävas en helt annan flexibilitet både från personal och fackligt håll. 

Solcellsparken kommer med normala väderförutsättningar producera ca 1 GWh (1 miljon kWh). Det är ca 25 % av Magnihills förbrukning per år på nuvarande nivå och det motsvarar ca 50 villor med elvärme (dvs inte fjärrvärme, olja eller ved).

Läs artikeln ”Oro för elbrist hämmar investeringar hos Magnihill” på ATL.nu

Foto på Magnihills solcellspark av EnergiEngagemang