Menu
Magnihill / Nyheter

Helsingborgs klimatavtal är signerat!

I förra veckan blev det klart, vi signerade Helsingborgs Klimatavtal. Vi fortsätter därmed att utveckla klimatsmarta lösningar inom livsmedelssektorn. Vi kommer att ha ännu mer fokus på klimatrelaterade frågor som till exempel energi, vatten, matsvinn och transporter. 

Klimatavtalet är till för alla företag och föreningar i Helsingborg som tillsammans med staden vill verka för ett hållbart och klimatsmart samhälle. Vi är alla överens om att vi måste samarbeta för att lyckas. Målet är att göra åtaganden som är genomförbara och som minskar koldioxidutsläppen för kommande generationers livskvalitet.

Ett undertecknande innebär att företaget ställer sig bakom avsikten och målet med avtalet och på så sätt sänder en signal om att vi önskar att vara en aktiv del i Helsingborgs stads klimatarbete.

Läs mer om Helsingborgs Klimatavtal här.