Menu
Magnihill / Nyheter

Rekord för produktion av solel

Idag blev det nytt rekord för produktion av solel. ☀️ Det innebär att vi idag var helt självförsörjande av el trots att fabriken var i full gång. Vilken härlig dag! ☀️

Under 2022 installerades en solcellspark med total ca 2000 solcellspaneler. Solcellsparken kommer med normala väderförutsättningar producera ca 1 GWh (1 miljon kWh). Det är ca 25 % av Magnihills förbrukning per år på nuvarande nivå och det motsvarar ca 50 villor med elvärme (dvs inte fjärrvärme, olja eller ved).
Resterande el får Magnihill uteslutande från vattenkraft och vindkraft.

Läs mer om vår solcellspark på www.magnihill.se/miljo 🌱