Menu
Magnihill / Nyheter

I dag firar vi biologiska mångfaldens dag

Idag den 22 maj är internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen har instiftats av FN för att uppmärksamma betydelsen av biologisk mångfald för livet på jorden. 🌸🐝🌿

Biologisk mångfald innebär variationer av arter, organismer och ekosystem. Många av dessa är beroende av varandra för att kunna överleva och frodas. Om en art, en organism eller ett ekosystem försvinner eller förändras påverkas många fler.

🥕 Visste du att 1/3 av allt som vi äter idag måste pollineras av bin, humlor och andra insekter. Därför behöver vi producera mat på ett sätt som inte hotar den biologiska mångfalden och utrotar pollinatörerna.

🐝 Ekologiska produkter gynnar den biologiska mångfalden så som bin, humlor och andra insekter. Det finns i genomsnitt 50 procent fler arter av växter och pollinerare på ekologiska gårdar.

🌸 Ekologisk mat produceras utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Det ger oss renare vatten, bördigare jordar och ökad biologisk mångfald.

🥦 Bättre hälsa: Naturliga råvaror innebär att både du som äter produkterna och vi som arbetar med dem slipper utsättas för naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och onödiga tillsatser.

🍓Kvalitet: Råvarorna får växa sig starka utan kemisk hjälp. Råvarorna är GMO-fria för att minska riskerna för natur och miljö.

🌎 Minskad klimatpåverkan. Vid val av ekologisk mat tar vi ett steg för att minska utsläppen av växthusgaser som i stor utsträckning kommer från fossil energi.

🌱 Magnihill har varit KRAV-certifierad sedan 1994 och har ett av marknadens bredaste sortiment av KRAV-märkta frysta grönsaker, frukt och bär! Läs mer om fördelarna med EKO på www.magnihill.se/eko