Menu
Nyheter

EKO-September

Magnihill eko potatis

Vi vill gärna lyfta kampanjen EKO-september och i samband med den informera om vår syn på ekologi. Vi vill samverka med naturen och värna om vår miljö för generationer framåt.

6 skäl till varför du ska välja EKO

Renare miljö: Ekologisk mat produceras utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Det ger oss renare vatten, bördigare jordar och ökad biologisk mångfald.

Bättre hälsa: Naturliga råvaror innebär att både du som äter produkterna och vi som arbetar med dem slipper utsättas för naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och onödiga tillsatser.

Minskad klimatpåverkan: Vid val av ekologisk mat tar vi ett steg för att minska utsläppen av växthusgaser som i stor utsträckning kommer från fossil energi.

Kvalitet: Råvarorna får växa sig starka utan kemisk hjälp. Råvarorna är GMO-fria för att minska riskerna för natur och miljö.

Ökad biologisk mångfald: Ekologiska produkter gynnar den biologiska mångfalden så som bin, humlor och andra insekter. 

Höga krav: All ekologisk mat är tredjepartscertifierad. Det betyder att någon annan än den som odlar, producerar och säljer har granskat och kontrollerat den. EKO är alltid kontrollerat och märkt med KRAV eller det gröna EU-lövet.

Idag har vi ett av marknadens bredaste djupfrysta sortiment av ekologiska och KRAV-godkända produkter från växtriket.


EKO-september har tagits fram för att bidra till mer information och ökad kunskap om hur den ekologiska maten produceras och vad den bidrar till. Kampanjen vänder sig till konsumenter, lantbrukare, förädlingsföretag, dagligvaruhandel, grossister och alla som är intresserade av ekologisk mat. Organisationerna bakom EKO-september är Organic Sweden, KRAV, Ekologiska Lantbrukarna och Sveriges konsumenter. Läs mer om kampanjen på heltenkelteko.se

Ni hittar hela Magnihills ekologiska sortiment här: https://magnihill.se/storhushall/ekologiskt/