Menu

EKO-september

Magnihill vill gärna lyfta kampanjen EKO-september och i samband med den informera om Magnihills syn på ekologi. EKO-september har tagits fram för att bidra till mer information och ökad kunskap om hur den ekologiska maten produceras och vad den bidrar till. Kampanjen vänder sig till konsumenter, lantbrukare, förädlingsföretag, dagligvaruhandel, grossister och alla som är intresserade av ekologisk mat.

När Wiveca tog över efter sin pappa Lennart, 1993, satsade Magnihill på ekologiskt direkt! Redan 1994 KRAV-certifierades hela anläggningen. Då var det inte många som trodde på att ekologiskt var framtidens mat. I dag är vi stolta över att Magnihill har marknadens bredaste sortiment av ekologiska och KRAV-godkända frysta frukter, bär och grönsaker.

EkoseptemberFem skäl att välja ekologiskt

Renare miljö: Ekologisk mat produceras utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Det ger oss renare vatten, bördigare jordar och ökad biologisk mångfald.

Bättre hälsa: Naturliga råvaror innebär att både du som äter produkterna och vi som arbetar med dem slipper utsättas för naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och onödiga tillsatser.

Minskad klimatpåverkan: Vid val av ekologisk mat tar vi ett steg för att minska utsläppen av växthusgaser som i stor utsträckning kommer från fossil energi.

Kvalitet: Råvarorna får växa sig starka utan kemisk hjälp. Råvarorna är GMO-fria för att minska riskerna för natur och miljö.

Ökad biologisk mångfald: Ekologiska produkter gynnar den biologiska mångfalden så som bin, humlor och andra insekter. 

Varför ekologisk och KRAV-märkt frukt & grönt?

– Ekologisk frukt och grönt odlad utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel.

– I genomsnitt är det 50% fler arter av växter och pollinerar på EKO-gårdar.

– Det ekologiska lantbruket strävar efter att skapa ett hållbart kretslopp mellan djur och växter.

– Att produktionen lever upp till ekoreglerna kontrolleras av oberoende expert.


7 stora ekovinster

När du väljer ekologiskt:

– bidrar du till biologisk mångfald

– gör du livet lättare för pollinerare

– skyddar du vårt grundvatten

– bidrar du till bördiga jordar

– bidrar du till extra god djurvälfärd

– får du mat utan konstgjorda tillsatser

– får du mat som lever upp till höga krav

EKO-september har tagits fram för att bidra till mer information och ökad kunskap om hur den ekologiska maten produceras och vad den bidrar till. Kampanjen vänder sig till konsumenter, lantbrukare, förädlingsföretag, dagligvaruhandel, grossister och alla som är intresserade av ekologisk mat.

Kampanjen är finansierad av Jordbruksverket och är en av åtgärderna som finns med i Jordbruksverkets Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Åtgärdsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen i samarbete med myndigheter, företag och organisationer i hela livsmedelskedjan. Här är länk till åtgärdsplanen.

Organisationerna bakom EKO-september är Organic Sweden, KRAV, Ekologiska Lantbrukarna och Sveriges konsumenter. Läs mer om kampanjen på heltenkelteko.se

Ni hittar hela Magnihills ekologiska sortiment här: https://magnihill.se/storhushall/ekologiskt/