Menu

EKO-september

Magnihill vill gärna lyfta kampanjen EKO-september och i samband med den informera om Magnihills syn på ekologi. EKO-september har tagits fram för att bidra till mer information och ökad kunskap om hur den ekologiska maten produceras och vad den bidrar till. Kampanjen vänder sig till konsumenter, lantbrukare, förädlingsföretag, dagligvaruhandel, grossister och alla som är intresserade av ekologisk mat.

EKOLOGISKT & KRAV-CERTIFIERAD SEDAN 1994

När Wiveca tog över efter sin pappa Lennart, 1993, satsade Magnihill på ekologiskt direkt! Redan 1994 KRAV-certifierades hela anläggningen. Då var det inte många som trodde på att ekologiskt var framtidens mat. I dag är vi stolta över att Magnihill har marknadens bredaste sortiment av ekologiska och KRAV-godkända frysta frukter, bär och grönsaker.


EkoseptemberVälj EKO!

Renare miljö: Ekologisk mat produceras utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Det ger oss renare vatten, bördigare jordar och ökad biologisk mångfald.

Bättre hälsa: Naturliga råvaror innebär att både du som äter produkterna och vi som arbetar med dem slipper utsättas för naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och onödiga tillsatser.

Minskad klimatpåverkan: Vid val av ekologisk mat tar vi ett steg för att minska utsläppen av växthusgaser som i stor utsträckning kommer från fossil energi.

Kvalitet: Råvarorna får växa sig starka utan kemisk hjälp. Råvarorna är GMO-fria för att minska riskerna för natur och miljö.

Ökad biologisk mångfald: Ekologiska produkter gynnar den biologiska mångfalden så som bin, humlor och andra insekter. 

Höga krav: All ekologisk mat är tredjepartscertifierad. Det betyder att någon annan än den som odlar, producerar och säljer har granskat och kontrollerat den. Ekologiskt är alltså ingenting som vem som helst kan svänga sig med. Eko är alltid kontrollerat och märkt med KRAV eller det gröna EU-lövet.


EKO-september har tagits fram för att bidra till mer information och ökad kunskap om hur den ekologiska maten produceras och vad den bidrar till. Kampanjen vänder sig till konsumenter, lantbrukare, förädlingsföretag, dagligvaruhandel, grossister och alla som är intresserade av ekologisk mat.

Kampanjen är finansierad av Jordbruksverket och är en av åtgärderna som finns med i Jordbruksverkets Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Åtgärdsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen i samarbete med myndigheter, företag och organisationer i hela livsmedelskedjan. Här är länk till åtgärdsplanen.

Organisationerna bakom EKO-september är Organic Sweden, KRAV, Ekologiska Lantbrukarna och Sveriges konsumenter. Läs mer om kampanjen på heltenkelteko.se

Ni hittar hela Magnihills ekologiska sortiment här: https://magnihill.se/storhushall/ekologiskt/