Menu

Kontraktsodling – från sådd till skörd.

Varje år odlas, skördas och levereras flera tusen ton ärter och rotfrukter från Magnihills Gård. Dessa råvaror har alla getts de bästa förutsättningarna för att motsvara kundens behov och önskemål. För att detta ska vara möjligt, väljer vi att vara med i processen redan från början. Allt börjar med ett litet frö.

Magnihill har kontraktodlingar i Skåne, Blekinge, Halland, Gotland och Danmark för att täcka marknadens behov och snabbt kunna anpassa skörden till efterfrågan. Vi har vår egen maskinpark vilket innebär att vi kan assistera odlaren med de delar han eller hon behöver hjälp med. Från sådd till skörd av ärter och rotfrukter.

Jordprover & analyser

Innan vi skriver kontrakt med en odlare tar vi jordprover och gör analyser för att kunna driva skörden mot optimala förhållanden och högsta kvalitet. Dessa analyser genomförs sedan löpande under kontraktstiden, vilket innebär stora fördelar för odlaren. Odlaren får efter analys papper på att jorden inte innehåller för höga halter av exempelvis nitrater. Vi väljer också att vara med i urvalsprocessen kring vilket frö som passar jorden bäst. Dessa fröer köps in via Magnihill. Genom detta kvalitetsarbete är våra produkter spårbara ända tillbaka till fröets ursprung.

Våra goda svenska ärter. Odlade, producerade, och packade i Sverige! #magnihill

Produktion

Magnihill står för transporten mellan odlaren och Magnihill. Då råvaran levererats till Magnihill går den igenom ett antal steg och kvalitetskontroller; invägning och storlekskontroll, stenavskiljare, tvätt och eventuell skalning.
Sedan går råvaran igenom fabriken och blancheras därefter klyftas, tärnas eller skivas råvaran. Sedan går produkten igenom en metalldetektering och därefter fryses den in. Hela tiden bevakas förädlingsprocessen av vana ögon och löpande manuella kontroller.

Efter detta packas och märks varan upp för förvaring i vårt fryslager eller för leverans direkt till våra kunder.

Flödesschema produktion – ladda ner>> (pdf-fil)

Hållbar produktion baseras på samarbete

Förutom kontraktsodling i Sverige och Danmark har Magnihill nära och långsiktiga samarbeten med utländska producenter och leverantörer. Magnihill importerar bär, frukt och grönsaker där råvaran växer som allra bäst och från de områden som har en hög kvalitet.

Tiden stannar i frysen

Gemensamt för alla våra råvaror, importerade eller svenska, är att de fryses när de är som bäst och därmed bevaras både smak, lukt, konsistens och näringsvärden.

Tiden stannar i frysen. Vid infrysning låses kvaliteten, näringsämnen och vitaminer in för att sedan hålla samma höga kvalitet flera månader senare när du plockar fram en produkt ur frysen.

Färska råvaror är känsliga och kan lätt skadas vid långa transporter.
Våra råvaror skördas när de är som bäst och får mogna klart i jorden, på busken eller på plantan. Råvarorna transporteras till fabriken och fryses in. 
Därmed bevaras allt det goda och nyttiga hela vägen.⁣

Minska matsvinn, få mer tid över till annat

Vi på Magnihill tycker att det ska vara enkelt och smidigt att laga god och näringsrik mat. Med våra produkter slipper du att skala och hacka – ta bara ut exakt den mängd du behöver från frysen. Du minskar både matsvinn och får mer tid över till annat!⁣