Produktion

Allt börjar med ett litet frö…
Varje år odlas, skördas och levereras flera tusen ton råvaror från Magnihills Gård. Dessa råvaror har alla getts de bästa förutsättningarna för att motsvara kundens behov och önskemål. För att detta ska vara möjligt, väljer vi att vara med i processen redan från början. Allt börjar med ett litet frö.

Magnihill har kontraktodlingar i Skåne, Blekinge, Halland och Danmark för att täcka marknadens behov och snabbt kunna anpassa skörden till efterfrågan. Vi har vår egen maskinpark vilket innebär att vi kan assistera odlaren med de delar han eller hon behöver hjälp med. Från sådd till skörd.

…som drivs upp till en färdig grönsak och förädlas efter noggrant urval på Magnihill. Innan vi skriver kontrakt med en odlare tar vi jordprover och gör analyser för att kunna driva skörden mot optimala förhållanden och högsta kvalitet. Dessa analyser genomförs sedan löpande under kontraktstiden, vilket innebär stora fördelar för odlaren. Odlaren får efter analys papper på att jorden inte innehåller för höga halter av exempelvis nitrater. Vi väljer också att vara med i urvalsprocessen kring vilket frö som passar jorden bäst. Dessa fröer köps in via Magnihill. Genom detta kvalitetsarbete är våra produkter spårbara ända tillbaka till fröets ursprung.

Magnihill står för transporten mellan odlaren och Magnihill. Då råvaran levererats till Magnihill går den igenom ett antal steg och kvalitetskontroller; invägning och storlekskontroll, stenavskiljare, tvätt och eventuell skalning, blanchering, tärning, metalldetektering och infrysning. Hela tiden bevakas förädlingsprocessen av vana ögon och löpande manuella kontroller. Efter detta packas och märks varan upp för förvaring i fryslager eller leverans direkt till våra kunder.

Våra goda svenska ärter. Odlade, producerade, och packade i Sverige! #magnihill

Flödesschema – ladda ner>> (pdf-fil)

Vi har här sammanställt ett schema för våra olika produkter, och när det är produktionssäsong för var och en av dem.

Detta kan vara till stor nytta för dig som planerar produkter för lanseringar av nyheter.

Säsongsschema – ladda ner >> (pdf-fil)

Våra blanketter och vårt informationsmaterial är i pdf-format och kräver ett separat visningsprogram, exempelvis Adobe Reader (gratis). Det kan du hämta här.


Ladda ner Adobe Reader gratis!

Om du får problem att öppna dokumenten: klicka på länken, välj Spara som… för att
spara ner och läsa från din egen dator.