Menu

Ekologiska Svenska Lingon

100% Ekologiska svenska vilda Lingon

Lingon av arten (Vaccinium vitis-idaea) är en gammal kulturväxt. I Sverige är lingon vanligt i gles barrskog. Lingon är mycket tåliga mot kyla, men växer dåligt när somrarna är mycket varma och torra.

Våra ekologiska vilda lingon är vildväxande och plockas för hand och transporteras direkt till produktionsanläggningen som ligger i närområdet. I anläggningen rensas och sorteras bären för att sedan frysas in. Lingonen är KRAV-certifierade vilket innebär att ingen plockning är tillåten på hyggen de tre närmaste åren efter trädplantering, eftersom skogsplantorna ofta är behandlade med kemiska medel. Området får heller inte ligga för nära trafikerad väg eller annan föroreningskälla. Dessutom ska cesiumhalten i marken kontrolleras och får inte överstiga de gränsvärden KRAV har satt upp.
Ett socialt ansvarstagande är också en viktig del i KRAV-märkningen.

Packad i Sverige av Magnihill AB, Mörarp, Skåne. 
Länk till Dabas / produktblad / information om ursprung