Menu

Varför ekologiskt?

På Magnihill vill vi samverka med naturen och värna om vår miljö för generationer framåt. Vi tycker att ekologiska produkter är ett bra sätt att göra detta.

Fyra skäl att välja ekologiskt

Miljö: Inga kemiska bekämpningsmedel eller handelsgödsel/gödning gör att den biologiska mångfalden gynnas och skonar vårt grundvatten, sjöar och fisken.
GMO-fritt: Inga GMO produkter (GMO = Genetiskt modifierad organism), pga riskerna för natur och miljö.
Hälsa: Naturliga råvaror innebär att både du som äter produkterna och vi som arbetar med dem slipper utsättas för kemiska bekämpningsmedel och onödiga tillsatser.
Kvalitet: Råvarorna får växa sig starka och goda utan kemisk hjälp. Kvaliteten kontrolleras sedan noga på plats hos oss innan vi packar dem.

Varför djupfryst?

Djupfrysning är den mest skonsamma metoden för att förlänga hållbarheten hos livsmedel. Smak, lukt, konsistens och, inte minst, näringsvärde bevaras på ett överlägset sätt genom att råvaran fryses in i det ögonblick när den är som bäst.
Färskheten och kvaliteten hos en råvara avtar med tiden på grund av naturliga nedbrytningsprocesser. För icke-frysta produkter innebär det att kvaliteten försämras snabbt, ibland på bara några dagar.

Djupfrysning är ett effektivt sätt att bromsa denna nedbrytning. Vid infrysningen låses kvaliteten in och ”tiden stannar”. Du kan efter många månader plocka fram en produkt ur frysen och den håller samma höga kvalitet som i det ögonblick den frystes in.

Fördelarna med djupfryst

Vitaminer, näringsämnen och bakteriologin förändras inte i frysen. Vi skördar när råvaran är som bäst (skördar inte omogna råvaror). Kräver inte konserveringsmedel.