Menu

Kvalitet och miljö står i centrum på Magnihill

En stor del av vår egen produktion består av KRAV-odlade produkter som bland annat används som ingredienser i barnmat, färdigmat, drycker, puréer och såser. Det ställer stora krav på kvalitet och miljö i alla led – från frö och odling till produktion, frys, pack och lager.

En annan viktig tanke på Magnihill är att ingenting ska gå till spillo, t.ex. går vårt organiska avfall till jordförbättring på våra närliggande bönders åkrar.

Klimatavtal Helsingborg

Nu är det klart, vi har signerat Helsingborgs Klimatavtal. Vi fortsätter därmed att utveckla klimatsmarta lösningar inom livsmedelssektorn. Vi kommer att ha ännu mer fokus på klimatrelaterade frågor som till exempel energi, vatten, matsvinn och transporter. 

Klimatavtalet är till för alla företag och föreningar i Helsingborg som tillsammans med staden vill verka för ett hållbart och klimatsmart samhälle. Vi är alla överens om att vi måste samarbeta för att lyckas. Målet är att göra åtaganden som är genomförbara och som minskar koldioxidutsläppen för kommande generationers livskvalitet.

Ett undertecknande innebär att företaget ställer sig bakom avsikten och målet med avtalet och på så sätt sänder en signal om att vi önskar att vara en aktiv del i Helsingborgs stads klimatarbete.

Läs mer om Helsingborgs Klimatavtal här.

Solcellspark och 100% förnyelsebar el

Magnihill installerade solceller i mars 2017 och under 2022 installerades en solcellspark med total ca 2000 solcellspaneler. Solcellsparken kommer med normala väderförutsättningar producera ca 1 GWh (1 miljon kWh). Det är ca 25 % av Magnihills förbrukning per år på nuvarande nivå och det motsvarar ca 50 villor med elvärme (dvs inte fjärrvärme, olja eller ved).
Resterande el får Magnihill uteslutande från 100% förnyelsebar el, se vårt miljöcertifikat, klicka här.

I augusti 2017 installerade vi pelletspanna och med det tog vi bort fossila bränslen som en del av vår stora miljösatsning.

Magnihill är certifierade enligt
Food Safety System Certification (FSSC) 22000 och KRAV

Att vi är certifierade enligt FSSC och KRAV innebär bland annat kvalitetskontroller
fyra gånger per skift och löpande revisioner under året.

Ladda ned FSSC certifikat »

Ladda ned KRAV certifikat »

Ladda ned EU-ekologiskt certifikat »

Magnihills verksamhetspolicy »

Magnihills GMO policy (sv) »