Miljöpolicy

Ekologiskt ärtfält Magnihill producerar och förädlar grönsaker genom konventionell, ekologisk eller KRAV-godkänd framställning, helt och hållet efter kundens önskemål. Allt kan kundanpassas från utvalda frön till produktion och transport. Genom korta beslutsvägar, snabba omställningar och kreativa lösningar kan vi ge kunden precis den produkt de vill ha.

Vår grundinställning i miljöfrågor är att ta hänsyn för miljön så att den inte äventyras.

Att verka för en resurssnål produktion med ökad återvinning av alla slags material.

Vi skall genom ett aktivt miljöarbete minska vatten – och luftutsläpp samt minimera avfallsmängden från vår produktion. Frånsorterad råvara från produktionen som tex. skalrester används till djurfoder och spillvatten från tvätten används till åkerbevattning mellan den 1 maj t.o.m. 30 september.

Städmaterial som används i produktionen är miljöcertifierade och övrigt avfall källsorterar vi noggrant. Miljöfarligt avfall tas omhand på det sätt som föreskrivs av myndigheterna. Vi tar också ansvar för återvinningen av det emballage som produkterna packas i genom att vara anslutna till REPA registret (nr:5564354610).

Magnihill skall i egen regi och i samverkan med miljövårdande myndigheter förbättra den inre och yttre miljön i anslutning till verksamheten. Vi ser också till att varje anställd får den utbildning i miljöfrågor som behövs och all personal skall ha ansvar och engagemang i miljöfrågorna.

Odlingsverksamheten bedriver vi under noggranna kontroller och dokumentationer på fält och vid råvarans ankomst. Ett odlingssystem där vi tar hänsyn till den totala resursanvändningen såsom vid användningen av kemikalier och gödselmedel. För att skona miljön ytterligare så planerar vi våra odlingar i närområdet vilket ger korta transporter.

För övriga leverantörer informeras de om vår miljöpolicy samt de krav vi ställer på kontroller, råvaror, emballage material och kvalité.

Installationen av solceller fortsätter ☀️ En del av vår stora miljösatsning. Målet är att solcellerna ska kunna täcka upp till 10% av energiförbrukningen! ☀️ Foto: Jarl Solar Energy #magnihill #miljö #solceller

Vi använder oss av miljövänlig köldmedia som är fri från freon och återvinner också överskotts värme som kommer från frysarna till våra byggnader och anläggningar.

Investeringar som görs för framtiden skall vara till fördel för miljön och personalen.

Läs mer

Läs mer om vår filosofi och vision här.