Menu

Filosofi & vision

Vår filosofi

Arbetet på Magnihill börjar inte med att ett frö sås… Det startar långt tidigare. Redan valet av frö görs omsorgsfullt för att den förädlade slutprodukten ska stämma med kundens önskemål. För att nå målet med högkvalitativa, förädlade slutprodukter väljer vi att vara med i hela processen. Från valet av frö till odling och packad slutprodukt. Hög kvalitet och god kontroll från frö till färdig produkt, är de värden vi lever efter.

Vi sammanfattar vår filosofi så här:
Magnihill utvecklar, producerar och säljer frysta produkter från växtriket, med fokus på ekologiskt och bekvämt, i samarbete med våra kunder.

Vår vision

Magnihill skall vara kundens första val av samarbetspartner av djupfrysta produkter från växtriket. Vi skall också främja utvecklingen av bekväma ekologiska produkter, och arbeta för ett hållbart företagande där vi ingår i ett större sammanhang samt att vara självförsörjande på energi.