Menu
Nyheter

Nu installerar vi solceller

Magnihill installerar solceller

Nu installerar vi solceller på gården, en del av vår stora miljösatsning. Målet är att solcellerna ska kunna täcka upp 10% av energiförbrukningen.

Vi har haft planer på en biogasanläggning, som skulle använda restavfall från produktionen som bränsle. De ursprungliga planerna väckte proteser från kringboende och därför modifierades förslaget till att omfatta en mindre anläggning, med en annan placering inom området.

Men detaljplanen drog ut på tiden, vilket fick oss att investera i en pelletspanna istället. Nu har planen vunnit laga kraft, men det förändrar inte vårt beslut.
Biogasanläggningen är pausad.

Snart installerar vi pelletspannan och med det tar vi bort fossila bränslen.

Läs mer om vår stora miljösatsning i artikeln här: https://www.8till5.se/2016-12-08/gronsaksforetagets-miljosatsning-gar-att-rakna-hem