Menu
Nyheter / Storhushåll & Industri

Danmark bättre än Sverige på ekologiskt

CClPt9OWAAA1VZw

Magnihill fortsätter öka sin försäljning av ekologiska produkter i Danmark. Vi märker att man satsar mer än Sverige på ekologiskt inom det offentliga köket.

Svensk offentlig sektor är inte så bra på att satsa på ekologiskt, inte om man jämnför med Danmark. I Köpenhamn satsar man på 90% ekologiskt i offentliga kök i slutet av året. Siffrorna pekar på att Köpenhamn har nått upp till 83% ekologiskt enligt statistik från Nordic Organic. Målet är på god väg att infrias – bara 7% kvar.

Det är i och för sig fortfarande ganska vanligt med medhavda matpaket, alla skolor har inte kök.

Københavns madhus, som driver på utvecklingen, har nu dessutom fått ett nytt uppdrag. ”Vi ska hjälpa övriga Danmark att servera mer ekologiskt och nå det nationella målet på 60 procent”, säger Birgitte Agger, direktör för Københavns madhus. Även här blir Sverige slaget av Danmark då regeringens mål med en ambition på 25% som sattes för flera år sen aldrig har reviderats. Sammanlagt 47 kommuner, tio landsting och två regioner ligger idag över denna nivå.

Den danska regeringen satsar samtidigt motsvarande en halv miljard svenska kronor på att premiera ekologisk odling. Förhoppningen är att fram till år 2020 dubblera den ekologiska arealen. Aktiva Økologisk Landsforening har 150 medlemsföretag, både tillverkare och förbrukare skriver Magasin Måltid.

Källor: Nordic Organic & Magasin Måltid